Meditace - Za odpuštění (pro prvek KOV)

Dostáváte za jednu cenu k dispozici dvě různé verze meditace:

  1. video nahrávku v délce 5:22 minut
  2. audio nahrávku v délce 34:20 minut, kterou si také můžete stáhnout ve formátu MP3.

Především pro prvek Kov, ale jinak samozřejmě pro všechny.. 😉

Pro pomoc s odpuštěním všeho všem, ale hlavně sobě. Jak se spojit se svou duší a získat její podporu na změnu svých postojů.

Meditaci dostáváte ve dvou různých verzích: můžete si ji pouštět tady z webu jako video nebo audio, nebo si ji můžete stáhnout jako audio soubor ve formátu mp3 a poslouchat kdykoliv offline.

© Akademie celostvího zdraví - je registrovaná ochraná známka.
Obsah nahrávek podléhá autorskému právu. Jeho šíření bez našeho svolení by bylo protiprávní jednání - čili krádež. Děkujeme, že vy takoví nejste.